Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

Počet firiem: 75
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37923480: ALŽBETIN dvor - centrum sociálnych služieb, n.o.
37923129: AMARANT, n.o.
36119555: Archa, n.o.
34057773: Centrum sociálnej pomoci
36119512: Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.
00648710: Centrum sociálnych služieb
34056505: Centrum sociálnych služieb
37923901: Centrum sociálnych služieb Riviera, n.o.
42017769: Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
36119458: CHARITA SV. VINCENTA n.o.
17066913: Chmelinec, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb (skratka Chmelinec DD a DSS Púchov)
00351741: DEMY - Domov sociálnych služieb
00350061: Detské mestečko
00181960: Detský domov
00182508: Detský domov
00184624: Detský domov
31116001: Detský domov
31116019: Detský domov
35994649: Detský domov Bojnice
00182486: Detský domov LASTOVIČKA