Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 11921
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
41441583: Adriana Horná
40422496: Adriana Hurtečáková
33173982: Adriána Kopuncová O. K.
40182428: Adriana Krajčová
35386550: Adriana Kuníková - Benjamín
44750510: Adriana Mizeríková
37458809: Adriana Reiterová
43104801: Adriana Sabotová - ADARO
41370368: Adriana Šagátová - AĎKA Zákazkové krajčírstvo
34048693: Adriana Vajašová - zubný technik
34531548: Adriana Vanková A-LIMO nealko nápoje
36319937: ADRISHA COMPANY, s. r. o.
36305537: ADTOOL, s.r.o.
36302465: AFG Bioprogres, s. r. o.
40821013: Agáta Vavrušová
30999201: AGC Trenčín s r.o.
36313319: AGENA - CHV, s.r.o.
37131362: Agnesa Balajová
36320391: AGRO Horná Nitra, s. r. o.
36314994: AGROGAST, S.R.O.